Webová analýza použiteľnosti a prístupnosti

 
Základným faktorom efektívneho a úspešného webu je jeho použiteľnosť a prístupnosť. Cieľom webovej stránky je, aby sa návštevník (potencionálny zákazník) cítil na stránkach čo najlepšie, našiel rýchlo a ľahko požadované informácie a web ho naviedol na uskutočnenie požadovanej akcie.
 
analyza pristupnosti a pouzitelnosti
 
Z návštevníkov robíme zákazníkov!

Zákazníci sa na stránku častejšie vracajú!
 
 

Analýza obsahuje:

Analýza obchodnej účinnosti – web ako predajný nástroj

Audit prístupnosti – užívatelia musia nájsť čo potrebujú, aby vykonali aktivitu, ktorú si želáte

Analýza návštevnosti a správanie sa užívateľov na stránke

Heuristická analýza použiteľnosti