SERP – Search engine results page

serpSERP je anglická skratka Search engine result page, teda stránka výsledkov vyhľadávania. Obvykle sa tento výraz používa v zmysle „skontrolovať umiestnenie v SERPe“. Znamená to teda prejsť SERP najdôležitejších vyhľadávačov na príslušné kľúčové slovo a zistiť, kde sa v nich daný web nachádza, pre čo existujú aj automatické nástroje. SERP je teda strana výsledkov vyhľadávania, ktoré ovplyvňuje SEO optimalizácia.