PPA (Pay Per Action) reklamná kampaň

adwords reklama v googliCost-per-acquisition (CPA) PPA (Pay Per Action) alebo po slovensky CZA (Cena za Akvizíciu)tento typ reklamy využívajú hlavne e-shopy alebo weby, kde je potrebná činnosť užívateľa na vašej stránke (prihlasovanie do newslettrov, registrácia a pod.). Cenová stratégia je nastavená tak, že reálne zaplatíte iba vtedy, ak je táto akvizícia/činnosť vykonaná. Pozor! Pre úspešnosť kampane dôležité nielen nastavenie reklamy ale aj kvalita webu a motivácia, ktorú ponúkate za vykonanú činnosť.