page-rankPage rank je algoritmus hodnotenia webových stránok, ktorý im prideľuje číselnú hodnotu podľa úrovne a kvality profilu spätných odkazov. Page rank znamená “hodnota popularity stránky”.

Definícia Google čo je PageRank – “PageRank interpretuje link zo stránky A na stránku B ako hlas stránky A za stránku B. Google však zohľadňuje viac ako len čisté množstvo odkazov na Vašu stránku. Tak isto analyzuje stránku z ktorej hlas prišiel. Hlasy zo stránok, ktoré sú samé o sebe “dôležité” vážia viac ako hlasy iných stránok.”

Prepočet a zmena hodnotenia prebieha nepravidelne, niekedy po 2 mesiacoch, niekedy však po pol roku. PageRank je veľmi podstatný ukazovateľ pri budovaní spätných odkazov. Dbajte aby na vašu stránku odkazovalo čo najviac relevantných stránok s čo možno najvyšším PageRank skóre.