seo-micrositeMicrosite je forma internetovej stránky určená na prezentáciu a podporu konkrétneho produktu, služby alebo jednorazovej kampane, udalosti či akcie.

 

Pre svoj pútavý charakter má za cieľ zaujímavým spôsobom vtiahnuť užívateľa do deja a problematiky. Keďže ide o akúsi špeciálnu mikrostránku väčšej stránky, microsite je zbavená zbytočných informácií. Užívateľovi by malo byť, samozrejme, jasné, pod akú značku / firmu daný microsite spadá a zároveň jednoduchým prelinkovaním umožnené dostať sa na základnú webovú stránku firmy, pričom nemusí byť umiestnená na rovnakej internetovej adrese.

 

seo-microsite-volkswagen

Je teda jednoduchšia, priamejšia a prehľadnejšia. Ponúka kreatívne riešenie, zábavu alebo špeciálny kontent určený pre danú cieľovú skupinu. Dokonca ani dizajn nemusí priamo odpovedať firemnej vizuálnej identite, keďže je prispôsobený podpore konkrétneho produktu či služby.

bazant_kinematograf-microsite

Ako príklad zo Slovenska uvádzame microsite piva Zlatý Bažant, ktorý bol súčasťou outdoor kampane „Bažant kinematograf“ v roku 2011. Tá spočívala v upravenom retro autobuse, ktorý putoval vybranými slovenskými mestami a nosil so sebou premietanie filmov verejnosti zadarmo. Film si prišlo pozrieť až 61 000 divákov. Prezrieť si ju môžete na internetovej adrese www.kinematograf.sk.