SEO optimalizácia zadarmo

#seo test #seo servis #seo analýza #seo nástroje

Úvodný SEO audit stránky a konzultácia zadarmo

Zadajte názov vašej stránky

Váš email

S akým webom potrebujete pomôcť

captcha

Váš text

Výstupom úvodného auditu bude dokument (PDF), ktorý obsahuje:

– analýzu pozícií pri vyhľadávaní
– mesačnú vyhľadávanosť sektoru, v ktorom podnikáte
– váš priemerný dosah na zákazníkov
– % využitie vášho potenciálu trhu
– audit sociálneho hodnotenia stránky

– využitie profilov na sociálnych sieťach
– analýzu spätných odkazov
– základnú SEO on page analýzu
– návrh cenovej ponuky
– výpočet potenciálu zvýšenia relevantnej návštevnosti