SEO optimalizácia pre vyhľadávače

#google #yahoo #zoznam #bing

Chcete zlepšiť pozície vašej stránky pri vyhľadávaní?

Chcete nových zákazníkov?

Chcete dlhodobé a stabilné riešenie?

Chcete váš web prehľadnejší a prívetivejší?

“Naša ponuka zahŕňa všestranné služby optimalizácie stránok pre vyhľadávače, ktorej cieľom je udržateľné zvýšenie kvalitnej a relevantnej návštevnosti.”

Efektívna reklama pre váš biznis

SEO analýza – audit webu

Rozšírený podrobný audit stránky z viacerých hľadísk optimalizácie. Výstupný dokument obsahuje navyše konkrétne návrhy vyplývajúce z analýzy súčasného stavu. Získate podrobný návrh komplexnej stratégie, ktorej cieľom je dosiahnuť efektívny web, ktorý vytvára hodnotu, úspešne prezentuje vašu organizáciu a pri vyhľadávaní dosahuje popredné pozície. Na základe auditu vieme určiť správnu stratégiu ako efektívne zviditeľniť vašu stránku na internete. Túto stratégiu vám predstavíme a následne náš senior SEO konzultant v krokoch začne realizovať.

– analýza a návrh faktorov na stránke

(konkrétne návrhy na úpravu nedostatkov na stránke)

– analýza a návrh budovania spätných odkazov

(návrh komplexnej stratégie získavania spätných odkazov)

– analýza kvality indexovaných stránok

(návrh na optimalizáciu obsahovej časti stránky)

– analýza pozícií a umiestnení pri vyhľadávaní

– analýza výkonnosti a kvality podstránok stránky

(hodnotenie podstránok a ich vzájomné prepojenia)

– analýza kľúčových slov a ich konkurenčnosti

(analýza konkurencie, aktivity konkurencie, kľúčové slová)

SEO servis – správa

V konkurenčnom prostredí je webová prezentácia veľmi náročná a osloviť potencionálneho zákazníka je o to ťažšie. Táto služba vám poskytne komplexnú SEO správu, vďaka ktorej sa vaša stránka dostane do pozornosti potenciálnych partnerov a zákazníkov. Optimalizácia je z dlhodobého hľadiska efektívnejšia ako akákoľvek platená reklama. Na web stránku vám privedieme relevantných a cielených zákazníkov, ktorí budú opakovane navštevovať vašu stránku. Nenechajte sa viac prehliadať na internete. Oslovte ľudí z vášho okolia alebo regiónu. Využite našu službu SEO optimalizáciu pre vyhľadávače.

 

– budovanie kvalitných a relevantných spätných odkazov

(zahŕňa aj nákup spätných odkazov)

– priebežná analýza a vyhodnocovanie nástrojov Google

(Google Analytics, Google Webmaster Tools)

– zlepšovanie sociálneho hodnotenia webovej stránky

(na Facebooku, Google+, Twitteri..)

– mesačný Posittion Tracking report

(vyhodnotenie získaných pozícií na jednotlivé kľúčové slová)

– mesačný report

(zahŕňa popis a vyhodnotenie všetkých aktivít v mesiaci)

Poznáte odpoveď na tieto otázky?

Aké je správanie a aktivita návštevníkov na vašej stránke?

Používa vaša stránka správne zvolené a účinné kľúčové slová a frázy?

Ako dosiahnuť vyššiu návštevnosť stránky?

Sú vhodne zvolené farby a písma na stránke?

Môžu všetci návštevníci prečítať váš obsah?

Fungujú vaše stránky na staršom počítači, či mobilnom zariadení?

Kde sa nachádza a ako je na tom vaša konkurencia?

Je kód stránky technicky spôsobilý a štruktúrovaný správne?

Ako často a na aké kľúčové slova sa zobrazujete pri vyhľadávaní?

Čo je SEO?

By | Internetový marketing, SEO optimalizácia | No Comments

SEO je skratka pochádzajúca z anglického Search engine optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Je to spôsob zvyšovania množstva a kvality návštevnosti stránky prostredníctvom výsledkov vyhľadávania. Iným slovom SEO pomáha ľuďom nájsť produkty alebo služby, ktoré hľadajú. Read More

SEO optimalizacia

SLOVNÍK ONLINE MARKETINGU →